NCC AB

NCC säljer del av betongverksamheten för 105 MSEK

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 09:34 CEST

NCC Roads Holding AB har sålt fabriksbetongverksamheten i Estland, Lettland, Polen och St Petersburg – NCCs område New Markets – till Scancem East AS. Priset uppgår till 105 MSEK. Försäljningen påverkar NCCs resultat marginellt.

Försäljningen av den estniska verksamheten förutsätter ett godkännande av konkurrensmyndigheten i Estland, vilket väntas ges under sommaren.

NCCs betongverksamhet inom New Markets omsätter cirka 160 MSEK och sysselsätter cirka 140 personer. Försäljningen är ett led i NCCs strategi att renodla sin verksamhet.

Ytterligare information:
Greeg Nordqvist, chef Merge & Acquisition NCC AB, tel 08 585 52059 eller 070 553 0426
Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info