NCC AB

NCC säljer fastighet i Uppsala till Genova Fastigheter AB

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 15:14 CEST

NCC Boende har slutit avtal om överlåtelse av fastigheten Luthagen 13:2 i Uppsala till Genova Fastigheter AB. Affären omfattar en förvaltningsfastighet där det gamla lärarseminariet är inrymt och överlåtelsen sker i form av en bolagstransaktion med ett underliggande fastighetsvärde på 100 MSEK. Köpeskillingen för fastigheten erlades i samband med tillträdet som skedde den 29 juni 2009.

Den aktuella fastigheten Luthagen 13:2 har en tomtareal på ca 1 hektar och är belägen väster om Uppsala centrum. På markområdet ligger idag sex byggnader, som uppfördes kring sekelskiftet 1900 och som nyttjats som utbildningslokaler, bl a ligger Uppsalas gamla lärarseminarium på området. NCC säljer byggnaden med lärarseminariet men behåller ett par av de mindre husen samt parkmarken för utveckling av nya bostäder.

- Affären ligger helt i linje med NCC Boendes strategi att vara en fastighetsutvecklare för bostäder och att avyttra kvarvarande förvaltningsfastigheter, säger Fredrik Arpe, regionchef för NCC Boende. Därför har vi valt att sälja seminariebyggnaden till Genova Fastigheter AB som är ett bolag som har fastighetsförvaltning som sin kärnaffär.

NCC:s plan för området i övrigt är att bygga ca 250 nya lägenheter i kvarterets yttre delar och öppna upp den gamla skolträdgården mitt i kvarteret som allmän park.

- Vår ambition är att ta tillvara de unika värden som fastighen i Luthagen inrymmer och utveckla nya attraktiva bostadskvarter i harmoni med den gamla fina kulturmiljön som parkområdet erbjuder, säger Fredrik Arpe.

- Vi är mycket nöjda med vårt förvärv i Uppsala då det väl kompletterar vår befintliga portfölj med högkvalitativa fastigheter på tillväxtorter med stabila kassaflöden, säger Mikael Bile Genova Fastigheter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Arpe, regionchef NCC Boende, +46 (0)18 16 15 81
Mikael Bile, Genova Fastigheter AB, +46 (0)73 982 80 00
Lovisa Lagerström Lantz, vik. presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 592 45 46

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2008 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 20 000 anställda. NCC Boende ingår i affärsområdet NCC Housing. NCC Housing utvecklar och säljer bostäder på utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och St Petersburg.