NCC AB

NCC säljer fjärde etappen av Plaza Business Park i Helsingfors, Finland

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 14:33 CET

NCC har undertecknat en överenskommelse om försäljning av fjärde etappen av kontorsprojektet Plaza Business Park i Vanda som ligger utanför Helsingfors. Köpare är finska Fennica Toimitilat. Affären genomförs som bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 154 MSEK. Försäljningen får en positiv resultatpåverkan på första kvartalet 2014.

– Detta fastighetsförvärv bidrar till att utveckla vår portfölj mot önskad avkastningsnivå och spridning. Läget är utmärkt, utformningen gör lokalerna enkla att anpassa och kostnadsbilden för den nya byggnaden är förutsägbar, säger Timo Rantala, chef för Property Investment på Fennia Varainhoito.

Detta projekt, Tuike-byggnaden, utgör fjärde etappen av projektet Plaza Business Park och omfattar 5 200 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta samt 162 parkeringsrättigheter. Projektet slutfördes i maj 2013 och uthyrningsgraden uppgår för närvarande till 82 procent. Betalning av köpeskilling och tillträde sker i slutet av januari 2014. NCC ansvarar för uthyrningen av återstående vakanta lokaler i tre år. Området har utmärkta kommunikationer eftersom det ligger nära ringled III och Helsingfors-Vanda flygplats.

NCC har haft som mål att minimera projektets miljöpåverkan och satsar på att uppnå nivån Very Good enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM för projektet.

– Plaza Business Park-projekten har varit framgångsrika med sin hållbarhetsprofilering och sitt utmärkta läge. Finland är en viktig marknad för oss och vi har ambitionen att stärka vår ledande position som fastighetsutvecklare där, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development.

Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan på första kvartalet 2014, och kommer att resultatavräknas i affärsområdet NCC Property Development.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press . NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter.

För ytterligare information, kontakta:

Carola Lavén, Affärsområdeschef NCC Property Development, 08 585 516 74

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se , NCC: bildbank


NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.