NCC AB

NCC säljer handels- och kontorsprojekt i centrala Malmö för 1 195 MSEK

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 14:55 CET

NCC säljer en kontorsfastighet samt en handelsfastighet med garage i Triangeln i centrala Malmö för 1 195 MSEK. Köpare är Vasakronan. Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan på fjärde kvartalet i 2013.

Affären genomförs som två bolagsförsäljningar med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 1 195 MSEK. NCC ansvarar för uthyrning av kvarvarande kontorsytor i ytterligare tre år och ställer en hyresgaranti för denna period, samt för uthyrning av outhyrda handelsytor fram till Vasakronans tillträde i december 2013. Uthyrning av de återstående handelsytorna kan generera en tilläggsköpeskilling om maximalt 60 MSEK.

Kontorsfastigheten är ca 4700 kvadratmeter och är uthyrd till 71 procent. Handelsfastigheten är en affärsgalleria på ca 12000 kvadratmeter som integreras med det befintliga köpcentrumet Triangeln. Uthyrningsgraden i den nya delen är 76 procent. I handelsfastigheten ingår även ett underjordiskt garage i två våningar med ca 400 parkeringsplatser.

–Med stort fokus på hållbarhet färdigställer vi nu Triangeln - Malmös nya framsida. NCC är en av få aktörer som med egna resurser kan utveckla ett så här stort och komplext stadsutvecklingsprojekt, säger Joachim Hallengren, affärsområdeschef NCC Property Development. NCC har i regionen tidigare byggt Turning Torso och även varit med och byggt Citytunneln och Öresundsförbindelsen.

Nya Triangeln byggs och utvecklas på en tidigare parkeringsplats, bara några steg från Station Triangeln och den nya bussknutpunkten. Utöver kontor och handel omfattar projektet 190 lägenheter som uppförs som bostadsrätter. Projektet uppförs med höga ambitioner att minimera miljöpåverkan och miljöcertifieras för nivå ”Very Good” enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Projektet Triangeln drivs av affärsområdena NCC Property Development och NCC Housing i samverkan. Resultatet från den här försäljningen och från projektets 190 lägenheter fördelas med 70 procent i NCC Property Development och 30 procent i NCC Housing.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Hallengren, VD NCC Property Development, Telefon 070-643 95 68
Magnus Jonsson, chef extern kommunikation och medierelationer NCC AB, Telefon 08-585 522 46

NCC:s  presstelefon 08-585 519 00, e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december, 2012, kl. 14.45.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011 en omsättning på drygt 53 Mdr SEK och 17 500 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden, Baltikum och St Petersburg.


NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.