NCC AB

NCC säljer i Tornby, Linköping för 200 MSEK

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 08:42 CEST

NCC Property Development säljer etapp 1 av Tornby Handelsgårdar utanför Linköping för cirka 200 MSEK. Köpare är Cordea Savills genom sin fond Pro2-Immo-Holding Sweden AB. Försäljningen får en positiv resultatpåverkan på fjärde kvartalet 2012.

Affären genomförs som en bolagsförsäljning. Projektet bedöms med nuvarande uthyrningsgrad om 80 procent få en köpeskilling om cirka 200 MSEK.

NCC ansvarar för uthyrning av kvarvarande outhyrda ytor fram till projektets färdigställande och ytterligare 3 år därefter. Uthyrning av resterande ytor beräknas generera ytterligare cirka 10 MSEK i tilläggsköpeskilling.

Projektet färdigställs under fjärde kvartalet 2012 med planerat tillträde den 1 oktober 2012. Total yta är 11 200 kvadratmeter och tecknade hyresgäster är XXL Sport och Vildmark samt Elgiganten. Cirka 2300 kvadratmeter återstår att hyra ut.

- Vi har i Tornby Handelsgårdar skapat en attraktiv plats för handel genom att ge närområdet en helt ny utformning, säger Joachim Hallengren, VD NCC Property Development. Detta är ett utmärkt exempel på hur NCC som fastighetsutvecklare förädlar stadsbilden genom att sätta människan i centrum.

Tornby Handelsgårdar uppförs med höga ambitioner att minimera miljöpåverkan och kommer att miljöklassas för nivå Very Good enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Hallengren, VD, NCC Property Development, telefon 070 643 95 68.
Magnus Jonsson, chef extern kommunikation och medierelationer NCC AB, telefon 08 585 522 46

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00, e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2012, kl. 07.30.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011 en omsättning på drygt 53 Mdr SEK och 17 500 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden, Baltikum och St Petersburg.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.