NCC AB

NCC säljer kontors- och handelsprojekt i Hagastaden, Stockholm för 1 618 MSEK

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 16:14 CEST

NCC säljer kontors- och handelsfastigheten Torsplan i Hagastaden i Stockholm för 1 618 MSEK. Köpare är KLP Fastigheter AB med preliminärt tillträde i slutet av fjärde kvartalet 2013. Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan vid tillträdet och i takt med hyresgästernas inflyttning. Uthyrningsgraden uppgår till 84 procent.

Affären genomförs som bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 1 618 MSEK efter avdrag för uppskjuten skatt. NCC ansvarar för uthyrning av kvarvarande ytor i ytterligare 3 år.

- Med stort fokus på hållbarhet strävar vi efter att uppnå BREEAM Excellent på Torsplan som är en av de första byggnaderna i Hagastaden, Stockholms nya stora utvecklingsområde. Jag är glad att flera mycket starka företag har valt oss som leverantör för sin specifika kontors- och handelslösning, säger Carola Lavén affärsområdeschef för NCC Property Development.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 30 000 kvadratmeter varav kontor cirka 22 000 kvadratmeter och handel cirka 8 000 kvadratmeter samt ett garage med knappt 280 parkeringsplatser. Sammantaget uppgår uthyrningsgraden till 84 procent. Axfood, Structor, Inspektionen för vård och omsorg, Max Hamburgerrestaurang, Systembolaget och Hemköp är några av de företag som valt att etablera sig i Torsplan (Fastighetsbeteckning: kvarteret Fraktalen1,2 och3).

Hagastaden, som ligger mellan Norra Stationsgatan och Karolinska Sjukhuset, utvecklas till en av Stockholms helt nya stadsdelar med världsledande forskning och avancerad vård och en blandning av kontor, boende, parkområden och handel. NCC Property Development har långt gångna planer på att utveckla ytterligare en kontors- och handelsfastighet i anslutning till Torsplan.

NCC utvecklar Torsplan för att miljöcertifieras i nivå Excellent enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.  Det innebär bland annat stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi- och vattenanvändning. Fastigheten blir även en GreenBuilding.

Försäljningen resultatavräknas i affärsområdet NCC Property Development.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development, telefon 070-177 16 74
Anna Trane, presschef NCC AB. Telefon 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2013 , kl.16.00 .

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden, Baltikum och St Petersburg.

Kontakt:

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.