NCC AB

NCC säljer kontorsfastighet i Kista för 550 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 08:36 CEST

NCC Property Development säljer kontorsfastigheten Borgarfjord i Kista
för 550 MSEK med en realisationsvinst om 35 MSEK. Köpare är NIAM Fund
III.

Försäljningen av tomträtten Borgarfjord 2 är ett led i NCCs strategi att
frigöra kapital genom att sälja förvaltningsfastigheter.

- Marknaden för kontorsfastigheter i Kista utvecklas starkt och det
finns ett stort köpintresse för bra objekt. Vakansgraden har sjunkit
markant i år, säger Mats Wäppling, chef för NCC Property Development.

Borgarfjord, som ligger mitt i Kista utanför Stockholm, består av två
fristående kontorsbyggnader med en sammanlagd kontorsyta på cirka 42 000
kvm. Byggnaderna uppfördes 1984 respektive 1988 och den äldre har
genomgått omfattande moderniseringar de senaste åren.

Uthyrningsgraden i Borgarfjord var vid försäljningen 86 procent och den
största hyresgästen är Ericsson. Andra stora hyresgäster är Baxter
Medical och World Com.

Köparen har tillträde från och med den 1 november 2004. Betalning och
resultatavräkning sker i det fjärde kvartalet.
Realisationsvinsten om 35 MSEK inkluderar fullständiga reserveringar för
garantiåtaganden.

Ytterligare information:
Peter Wågström, chef fastighetsutveckling Sverige, NCC Property
Development, 08 585 530 40, 070 527 31 31.
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, 08 585 523 46, 070 214 77 27

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2003 en omsättning på 45 Mdr SEK och 24
000 anställda.