NCC AB

NCC säljer kontorsprojekt i Oslo för 664 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:27 CET

NCC Property Development AS har sålt kontorsprojektet Lysaker Torg 45 i Oslo till Aberdeen Eiendom Holding II AS för omkring 664 MSEK. Överlåtelsen sker den första december 2006 och medför inte någon resultateffekt för 2006.

Cirka 414 MSEK av köpeskillingen erhålls under fjärde kvartalet 2006 och resterande delar erhålls i takt med att bygget fortskrider. I avtalet finns även incitamentsdelar som kan påverka resultatet positivt i takt med att uthyrningen genomförs. NCC har lämnat hyresgarantier i tre år efter färdigställande och gjort full avsättning för dessa.

Projektet på Lysaker får 16 250 kvadratmeter kontorsyta fördelade på på sju våningar, 625 kvadratmeter lager och 309 parkeringsplatser. Byggarbetet startar i december och planeras bli färdigt till hösten 2008.

Kontoret blir den sista byggetappen på Lysaker Torg där NCC har byggt omkring 80 000 kvadratmeter kontor sedan 1988.

NCC Property Development AS ansvarar för genomförande och uthyrning och ska fullgöra dessa uppdrag inom ramen för kontraktet med Aberdeen. Ännu finns inga hyresgäster kontrakterade.

− Projektets lokalisering och utformning har gjort att det har varit ett stort intresse bland investerare, både nationellt och internationellt. Vi har flera års gott samarbete med Aberdeen i Norden och har tillsammans funnit en för bägge parter fördelaktig affär, säger Mona Ingebrigtsen, chef för NCC Property Development i Norge.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Wäppling, vd NCC Property Development och vvd NCC AB, +46 (0)8 585 517 70,
+46 (0)706 45 03 21
Mona Ingebrigtsen, chef NCC Property Development AS i Norge, +47 (0)905 51 104
Malin Engstedt, vik. presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 914 69 69


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.