NCC AB

NCC säljer mark i Rosersberg för 136 MSEK

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 15:45 CEST

NCC säljer mark för logistikverksamhet i Rosersberg till ett sammanlagt värde om 136 MSEK. Tillträde sker successivt från och med tredje kvartalet 2013 och ger en positiv resultatpåverkan vid tillträdestillfällena 2013 och 2014. Köpare är Kilenkrysset AB.

Affären genomförs som bolagsförsäljning av nio fastigheter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 136 MSEK.

- NCC har under flera år varit delaktiga i att framgångsrikt utveckla området Rosersberg och dess infrastruktur, bland annat genom ett antal egenutvecklade logistikanläggningar. Nu känns det som ett naturligt steg att sälja den återstående marken till Kilenkrysset som är en av de största aktörerna i området. NCC kommer även fortsättningsvis att utveckla logistikprojekt i de områden där vi är verksamma, säger Carola Lavén, affärsområdeschef för NCC Property Development.

Försäljningen resultatavräknas i affärsområdet NCC Property Development.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carola Lavén, affärsområdeschef NCC Property Development. Telefon 070-177 16 74
Annette Kaunitz , Kommunikations- och marknadschef, NCC Property Development  Telefon 070-390 337

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2013, kl. 14.45.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden, Baltikum och St Petersburg.