NCC AB

NCC säljer mark i Sundbyberg till Ikano Bostad

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 08:43 CET

NCC Boende i Sverige har slutit ett avtal med Ikano Bostad om överlåtelse av byggklar mark i det nya området Ursvik i Sundbyberg. Marken på totalt 12 000 kvadratmeter kommer att rymma tre bostadskvarter.

– Genom markförsäljningen kan vi bidra till vidareutvecklingen av Sundbyberg och Ursvik genom att Ikano Bostad kan komma igång med ett nytt projekt, säger Danne Stattin, avdelningschef på NCC Boende, region Stockholm.

Fastigheten i Ursvik tillträds 2010.

För frågor, vänligen kontakta:
Fredrik Arpe, regionchef NCC Boende, region Stockholm, +46(0)8 585 526 42
Danne Stattin, avdelningschef, NCC Boende region Sverige, +46(0)8 585 515 66
Charlotte Hagman, informationschef, NCC Housing, +46(0)8 585 516 84, +46(0)70 376 10 64

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.

2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Boende ingår i affärsområdet NCC Housing. NCC Housing utvecklar och säljer bostäder på utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och St Petersburg