NCC AB

NCC säljer q-märkt hus i Tobaksmonopolet

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 09:41 CET

NCC säljer ett q-märkt bostadshus i Tobaksmonopolets historiska kvarter på Söder i Stockholm till Fondex AB. Det förblir ett hyreshus och i samma kvarter bygger NCC nya bostäder. I januari 2014 börjar försäljningen av de första 91 lägenheterna.

– Nu har det q-märkta bostadshuset från 30-talet kommit i goda händer hos Fondex. Det innebär att hyreshuset blir kvar och att NCC nu trappar upp arbetet med att utveckla kvarteret med närmare 200 nya bostäder, säger Jan Kalms, affärsutvecklare NCC Boende.

I samband med att NCC, i samarbete med Savills har sålt det befintliga bostadshuset med hyreslägenheter och affärslokaler till Fondex AB tar planerna för de nya bostadsrätterna ytterligare fart. De första 91 lägenheterna börjar säljas i slutet av januari 2014.

NCC köpte 2007 flera fastigheter inom kvarteret Tobaksmonopolet mellan Rosenlundsgatan och Ringvägen på Södermalm i Stockholm. Försäljningen av bostadshuset är en del av NCC:s planerade utveckling av kvarteret och nu startar byggnationen av de nya bostadshusen.

– Här ger vi Stockholmarna möjlighet att bo riktigt bra på Söder och vi hoppas kunna påbörja bygget av husen i den första etappen i början av 2014. Vi har redan utfört markarbetena på tomten, säger Fredrik Hemborg, regionchef flerbostadshus Stockholm.

NCC har under flera år och tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Nyréns arkitektkontor, arbetat fram detaljplanen och kan i en första byggnadsetapp erbjuda 91 lägenheter. I en senare etapp där detaljplanearbete fortfarande pågår planeras ytterligare cirka 100 lägenheter.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Housing utvecklar och säljer bostäder på utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och St Petersburg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Hemborg, regionchef flerbostadshus, region Stockholm, NCC Boende. Telefon 08-585 530 31

Jan Kalms, affärsutvecklare, NCC Boende. Telefon 08-08-585 525 16

Presstelefon NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.