NCC AB

NCC säljer unik kontorsbyggnad i Oslo

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 11:13 CET

NCC har sålt kontorsprojektet Østensjøveien 27 i Oslo till ett syndikat som upprättats av RS Platou Real Estate AS och Malling & Co Eiendomskapital AS. Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 490 MSEK och resultatavräknas i det fjärde kvartalet 2013.

-Østensjøveien 27 är ett modernt och hållbart projekt baserat på ett innovativt tankesätt. Det har valts ut som en av världens 100 mest hållbara lösningar på FNs konferens om hållbar utveckling, säger Carola Lavén, affärsområdeschef på NCC Property Development.

Projektet på Østensjøveien 27 (Ø27), har en utpräglad miljöprofil med passivhusstandard och ska enligt planerna uppnå minst Very Good i BREEAM-klassificering. Østensjøveien 27 ligger i Bryn/Helsfyr, nära centrum i Oslo och nära flera viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken. Byggnaden har en spektakulär öppen planlösning med kontor runt en öppen innegård och med möteslokaler som hänger ut i atriet. Arkitekterna bakom Ø27 är det berömda danska arkitektkontoret Henning Larsen Architects.

Projektet slutförs i december 2013, där hyresgästerna tillträder under månaden, och uthyrningsgraden uppgår för närvarande till 94 procent. NCC ansvarar för uthyrningen av återstående outhyrda lokaler i tio år och lämnar en hyresgaranti för denna period.

Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 490 MSEK före latent skatt. Tillträde är planerat till december 2013.

Försäljningen får en positiv resultatpåverkan i fjärde kvartalet 2013 och resultatavräknas i affärsområdet NCC Property Development.

För ytterligare information, kontakta

Carola Lavén, Affärsområdeschef NCC Property Development, +46 70 177 16 74
Anna Trane, presschef NCC AB Telefon 070-884 74 69

NCCs presstelefon 08 585 519 00, E-post
press@ncc.se, NCC
s bildbank (http
//www.ncc.se/en/About-NCC/Press/Image-bank/)

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2013, kl.15:00 NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden och Baltikum.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.