NCC AB

NCC säljer vägmarkeringsrörelse till Geveko

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 09:06 CET

NCC och Geveko har träffat en avsiktsförklaring som innebär att Geveko förvärvar NCCs rörelse för vägmarkeringar.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Polen under varumärkena Entreprenadlinjer, Norskilt och Nordisk Vejmarkering. Under 2002 omsatte verksamheterna ca 150 MSEK.

Det är parternas avsikt att slutföra affären senast under februari 2004.

Ytterligare information:
Tomas Carlsson, chef NCC Roads New Markets, tel 08 585 51645 eller 070 552 9275
Greeg Nordqvist, chef Merge & Acquisition NCC AB, tel 08 585 52059 eller 070 553 0426
Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.