NCC AB

NCC sanerar industrimark i Ruda, Högsby kommun för ca 30 MSEK

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 13:35 CEST

NCC har fått i uppdrag att sanera ett före detta industriområde i Ruda,
strax norr om Kalmar. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och
Högsby kommun till en totalkostnad av 68 MSEK, varav NCCs del är ca 30
MSEK.

Industriområdet är beläget i Ruda samhälle i Högsby kommun. Här bedrevs
tidigare glasbruksverksamhet samt träimpregnering, vilket gjort att
området förorenats främst av olika tungmetaller. Projektet omfattar
bland annat schaktning, rivning av byggnader, krossning och deponering
av huvudsakligen arsenikförorenad jord, fyllnadsmassor och
rivningsmassor. Man bygger även en ny lagerbyggnad på platsen.

- Vi har tidigare bland annat genomfört en liknande sanering av
Jungnerholmarna i Mönsterås kommun. Våra goda referenser därifrån
spelade en viktig roll i upphandlingen av detta projekt, säger NCCs
affärschef Jörgen Svensson.

Merparten av materialet kommer att kapslas in i en deponi som anläggs
inom området. Massorna sorteras efter föroreningsinnehåll och deponeras
sedan i olika delar av deponin. Totalt beräknas arbetena omfatta ca 36
000 kvadratmeter förorenad jord.

Arbetena inleds i juni och ska vara avslutade till semestern nästa år.
Totalt kommer ett femtontal personer vara delaktiga i projektet.


Ytterligare information:
Jörgen Svensson, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Syd,
tel 0480-47 60 10 eller 070-541 39 26.
Lars Norén, informationschef, NCC Construction Sverige AB, region Syd,
tel 040-31 72 03 eller 070-543 77 44.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2003 en omsättning på 45 Mdr SEK och 24 000 anställda.