NCC AB

NCC sköter Mariestads gator i 15 år

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 09:02 CET

NCC Roads har fått i uppdrag att sköta beläggningsunderhållet i Mariestads kommun under 15 år framåt med funktionsansvar. Kontraktet är värt 49 MSEK och bygger på en, i Sverige, helt ny avtalsform.

Avtalet som nu tecknats mellan NCC Roads och Mariestads kommun gäller fram till 2020 och innebär att NCC under 15-årsperioden förbinder sig att uppnå och upprätthålla en överenskommen standard på det kommunala vägnätet. Avtalet omfattar underhåll av totalt 1 167 834 kvadratmeter vägytor, det vill säga hela det kommunala vägnätet undantaget trottoarer, gång- och cykelvägar samt vissa ytor i centrum.

Det som skiljer avtalet från traditionella underhållsavtal är kontraktslängden, finansieringsmetoden och att det är en funktionsupphandling. Modellen har tillämpats sedan 1999 i flera danska kommuner, men är helt ny i Sverige.

Funktionskraven innebär att NCC tar ett större ansvar för vägunderhållet. Mariestads kommun specificerar mätbara krav på vägarnas funktion, men överlåter åt NCC att välja underhållsmetod och material. En opartisk konsult kontrollerar att kraven uppfylls. För att uppnå den överenskomna standarden behöver NCC göra en stor del av förbättringsarbetet under avtalstidens första år, därefter handlar det om att upprätthålla denna högre standard. Mariestads kommun betalar en årlig fast avgift för underhållet och behöver inte ta hänsyn till när de olika underhållsåtgärderna infaller i tid.

Många svenska kommuner har ett stort problem med sina vägnät som blir sämre för varje år som går. På grund av den besvärliga ekonomiska situation som kommunerna befinner sig i är det svårt att frigöra pengar till mer genomgripande åtgärder, den årliga budgeten räcker bara till provisoriska lagningar av hål och sprickor.

– Många danska kommuner har kommit ikapp med sitt vägunderhåll tack vare den här formen av underhållsavtal. Nu erbjuder vi svenska kommuner samma möjligheter, säger Jan Kallin, arbetschef för NCC Roads beläggningsverksamhet i Skaraborg och Södra Älvsborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Kallin, arbetschef, NCC Roads Sverige Sydväst, tfn 033-10 89 51 eller 070-588 88 87.
Kristina Gradin, informationschef NCC Roads, tfn 031-771 54 47 eller 070-590 74 79.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.