NCC AB

NCC stämmer Västfastigheter på 96 MSEK

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 12:02 CEST

NCC Construction Sweden stämmer Västfastigheter på drygt 96 MSEK. Stämningsansökan, som lämnades in till Göteborgs tingsrätt den 9 maj, avser merkostnader i samband med bygget av den rättspsykiatriska anläggningen Rågården i Göteborg.

NCC har under en längre tid försökt komma överens med Västfastigheter om ersättningen för projektet. Då NCC inte har lyckats nå en överenskommelse med Västfastigheter tvingas NCC därför pröva frågan i domstol.

Bakgrunden till den uppkomna situationen är bland annat olika syn på det ursprungliga förfrågningsunderlaget, tidplanen för byggstart samt bergets kvalitet. Dessa faktorer har sammantaget inneburit avsevärda merkostnader som inte kunde förutses i avtalet mellan parterna.

NCC fick uppdraget att bygga Rågården i januari 2010 och anläggningen invigdes i februari 2013. Ordervärdet uppgick till 500 MSEK.

De merkostnader som tillkommit i projektet och som NCC vill ha ersättning för är redan resultatförda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Thorné, kommunikationschef, NCC Construction Sverige. Telefon +46 (0)8 585 523 46 eller +46 (0)70 214 77 27

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se , NCC: bildbank

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press . NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC AB en omsättning på 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.