NCC AB

NCC startar världsledande bostadsproduktion

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 10:37 CEST

Nu startar NCC tillverkning av lägenheter i en nyskapande anläggning för bostadsproduktion i Hallstahammar. Byggtiden halveras, kvaliteten höjs och hela tillverkningen sker under tak. Det unika tekniksprånget, med industriellt byggande, gör det möjligt att bygga personliga flerbostadshus till en lägre kostnad än idag. Konceptet kallas NCC Komplett.

Det som händer i Hallstahammar är unikt. Den traditionella byggprocessen har ersatts med en modern orderstyrd industriprocess för tillverkning av bostäder där 90 procent av huset tillverkas i fabrik.

Komplett från fabrik
Fabrikens 60 operatörer kan tillverka helt kompletta kök, väggar, golv och tak till uppemot 1 000 lägenheter per år. De färdiga modulerna transporteras sedan som platta paket i täckta lastbilar till montageplatsen där fyra (4) montörer och en montageledare sätter samman bostadshuset i en montagehall. Montörerna färdigställer cirka tre till fem lägenheter per vecka.
Genom att lägga på isolering och ytskikt på plats ökar valfriheten när det gäller energiprestanda och utseende.

- Byggtiden halveras och kostnaderna blir lägre. Industriprocessen gör det enklare att planera och leder till bättre arbetsmiljö, högre effektivitet, bättre logistik, lägre inköpspriser och förbättrad kvalitetskontroll. Det är en helt väderskyddad process utan risk för fuktproblem, säger Alf Göransson, koncernchef på NCC.

Personliga hus istället för typhus
Till skillnad från andra industriella byggsystem jobbar inte NCC med begränsande typhus. Modern 3D-teknik och avancerade produktionsprocesser ger kundernas arkitekter stor frihet att skapa personliga och attraktiva flerbostadshus.

Hyresrätten vinnare
Lägre byggkostnader och möjligheten att designa husen efter kundens önskemål gör NCC Komplett intressant som hyresrätt.
– Förutsättningarna att bygga attraktiva och personliga hyresrätter har förbättrats när vi nu lanserat NCC Komplett, säger Alf Göransson.Investerar 300 MSEK
NCC investerar cirka 300 MSEK i Hallstahammar. Under 2006 tillverkas cirka 200 lägenheter. Det första bostadshuset finns redan i Hallstahammar, medan Eskilstuna och Sundbyberg står på tur. NCC har redan beställningar på cirka 600 lägenheter för produktion 2007.

Bifogas: bilder och grafik
Läs och se mer om NCC Komplett på www.ncc.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.