NCC AB

NCC stöder nybyggarkommissionen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 13:17 CEST

Hur ska vi minska bostadsbristen? Idag startar Nybyggarkommissionen med Göran Persson, Olle Wästberg och Agneta Dreber som ska söka svara på just detta. NCC är en av aktörerna bakom.

Bostadsbyggandet i storstadsområdena inte hänger med den snabba inflyttningstakten och för varje år som går växer underskottet.

Det finns en stor enighet kring problembilden, men desto mindre enighet kring lösningarna.

Nybyggarkommissionen som startar idag ska därför gå igenom och värdera förslag på området, samt lägga fram en åtgärdslista för ett större byggande. Slutrapporten kommer i början av nästa år.

Kommissionen består av Göran Person, tidigare statsminister, Olle Wästberg, tidigare statssekreterare i finansdepartementet och generaldirektör för Svenska institutet och Agneta Dreber, före detta vd för Livsmedelsföretagen.

Mer information:

Ann Lindell Saeby
Kommunikationsdirektör

ann.lindell.saeby@ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.