NCC AB

NCC tog priset för Sveriges bästa årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 15:48 CET

NCC har gjort Sveriges bästa årsredovisning 2005. Priset delades ut under
Finforum i Stockholm på onsdagen, och NCC belönas för en årsredovisning som
håller hög och jämn kvalitet, utan några direkt svaga avsnitt.

Så här motiverar juryn i korthet sitt val att ge NCC första pris i klassen stora
bolag: "NCC har tagit fram en årsredovisning som håller hög och jämn kvalitet.
Juryn vill särskilt lyfta fram de avsnitt som behandlar företagets strategiska
inriktning och hur den omsätts i praktiken, beskrivningen av marknad och
konkurrenter samt den utförliga medarbetaranalysen. Allt presenteras på ett för
läsaren tilltalande sätt."

− Vi har fått det finaste pris man kan få för en årsredovisning. Att vi lyckats
så väl beror framför allt på att vi är många som lägger ned mycket tid, kraft
och engagemang i vår årsredovisning, det är ett omfattande lagarbete, säger
Annica Gerentz, informationsdirektör och ansvarig för NCC:s årsredovisning.

− I 2005 års årsredovisning förbättrade vi bland annat riskavsnitten, vi
arbetade med förklarande kommentarer i resultat- och balansräkningarna och vi
satsade på att tydliggöra vår strategi, bland annat med hjälp av skickliga
fotografer. Inte minst Bruno Ehrs bilder av "NCC:s strategi i praktiken" sticker
ut, säger Annica Gerentz.

Bästa redovisningen ska stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa
information. Årets tävling var den fyrtioförsta i ordningen. I juryn ingick Ulf
Strömsten (Catella, ordförande), Anders Haskel (HQ Bank), Pontus Herin (Veckans
Affärer) och Nils Liliedahl (Stockholmsbörsen/OMX). Samtliga svenska
börsnoterade aktiebolags ekonomiska redovisning samt de icke börsnoterade
aktiebolag, som frivilligt sänder in sina redovisningar, bedöms både utifrån
redovisningsreglerna och utifrån hur väl man har lyckats förklara "sin affär".

Priset delades ut under Finforum som arrangeras av FAR, SFF, Den Nordiska Börsen
och IREV.

Läs juryns hela motivering och NCC:s årsredovisning på www.ncc.info.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annica Gerentz, informationsdirektör, NCC AB, +46 (0)8 585 522 74, +46 (0)70 398
42 09
Nils Liliedahl, Stockholmsbörsen, tel +46 (0)8 405 70 20


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade
år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.