NCC AB

NCC utför dammförstärkning vid Svegs kraftverk

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 12:14 CEST

NCC har fått i uppdrag av Fortum Generation AB att utföra förstärkningsarbeten vid Svegs kraftverk i Ljusnan för att höja dammsäkerheten. Ordern är värd ca 12 MSEK.

Uppdraget innebär bland annat att bygga om fyra reservutskov till nya utskov med hydrauliska planluckor, samtidigt som trösklarna för luckorna sänks för att öka avbördningsförmågan. Utskovsdelen är den del som tar hand om vattnet när det inte går igenom kraftstationen, det vill säga en säkerhetsventil för att kunna kan leda vatten förbi turbinerna vid höga flöden.

De ökade kraven på dammsäkerhet berör hela kraftbranschen. Framför allt handlar det om att motverka negativa konsekvenser vid extrema vattenflöden. Syftet är alltså att öka säkerhetsmarginalerna och innebär inte någon förändring av dämningsgränserna eller utökning av kraftproduktionen. Svegs kraftverk är bara en av många anläggningar som berörs.

- Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Fortum. Bland annat har vi nyligen färdigställt ett liknande åtagande i Krokströmmen, och kunde erbjuda samma organisation i detta projekt, säger affärschef Alf Nilsson.

Arbetena har nyligen inletts och väntas vara klara i juni 2004. Omkring 10 personer kommer att vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Alf Nilsson, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Norrland, tel 063-240 68 eller 070-221 03 75.
Yvonne Töyrä, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Norrland, tel 0920-734 50 eller 070-523 75 61.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.