NCC AB

NCC utför total ombyggnad av Stensbergshemmet i Kalmar

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 09:03 CEST

NCC har av Kalmar kommun fått uppdraget att bygga om det sju våningar höga äldreboendet Stensbergshemmet i centrala Kalmar till senior- och omsorgsboende. Ordervärdet uppgår till drygt 31 MSEK.

Ombyggnaden innebär att det 25 år gamla huset moderniseras. Ett omfattande rivningsarbete har redan påbörjats invändigt för att kunna göra om nuvarande ettor till tvåor och treor.

Våningarna sex och sju kommer att bli seniorboende, våningarna tre, fyra och fem blir omsorgsboende och på entréplan kommer bland annat matsalen att renoveras.
Ett antal lägenheter får balkonger för boende som har vissa svårigheter att ta sig utomhus. Utvändigt byggs en ny miljöstation och entrédörrarna fräschas också upp.

Huset består av två huskroppar och endast den ena är idag bebodd. Ombyggnaden sker i en del i taget. Första delen ska stå klar i september och den andra delen om ett år, det vill säga i mars 2007.

- De boende tycker att det är positivt att ombyggnaden äntligen har kommit igång,
även om den innebär störningar och buller. Vår ambition är verkligen att genomföra detta med så lite påverkan som möjligt för de boende, säger NCCs platschef Lennart Berg.

Ombyggnaden sysselsätter ett 20-tal personer.

Välkommen ut till byggarbetsplatsen och titta runt! Intresserade får höra av sig till NCC för visning.Lennart Berg, platschef, NCC Construction Sverige AB Region Syd,
070 – 675 52 01
Jenny Johnsson, informatör, NCC Construction Sverige AB Region Syd,
040 – 31 72 74, 070 – 589 67 59


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.