NCC AB

NCC välkomnar Nybyggarkommissionens bostadspolitiska program

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 09:57 CET

NCC välkomnar Nybyggarkommissionens sextiotrepunktslista med konkreta förslag som en nyvald riksdag kan fatta beslut om under sitt första arbetsår. Snabbare beslutsprocesser, minskade planrisker, harmoniserade reglerverk och bättre möjligheter till finansering är viktiga delar i att få fart på byggandet i Sverige.

– Läget på den svenska bostadsmarknaden är allvarligt. Nybyggarkommissionens rapport visar tydligt att det behövs flera olika åtgärder för att få igång byggandet. Som ledande bygg- och fastighetsutvecklingsbolag i Norden ser vi tydligt hur skillnaderna i Sverige jämfört med till exempel Finland och Tyskland påverkar hur bostadsmarknaden utvecklas, säger Peter Wågström vd och koncernchef för NCC.

NCC:s erfarenheter visar att p lantiden i Sverige för ett flerbostadshus är två år, i Finland ett år och i Tyskland fyra månader.

– Bostadsfrågan måste precis som i Finland uppgraderas till ett riksintresse. Bostadsförsörjningen får då större vikt när den vägs mot andra intressen, säger Peter Wågström.

En av anledningarna till att byggkostnaderna skiljer sig i olika länder är att regelverken är olika. NCC ser därför gärna gemensamma byggregler för Norden och Baltikum som kommissionärerna föreslår.

– Förändringarna måste ske snabbt och därför är det bra att Nybyggarkommissionens förslag är så konkreta att de kan genomföras av en nyvald riksdag. För oss är det också viktigt att det kan ske under så stor politisk enighet som möjligt. Byggande är en långsiktig verksamhet och regelverk behöver sträcka sig mycket längre än under en mandatperiod, säger Peter Wågström.

Om rapporten: Nybyggarkommissionen har gjorts möjlig genom finansiering från NCC, Nordea och Tyréns. Förslagen och slutsatserna i rapporten är dock kommissionärernas egna. Kommissionärerna består av Göran Persson f.d. statsminister, Olle Wästberg tidigare statssekreterare i finansdepartementet och Agneta Dreber tidigare borgarråd i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, vd och koncernchef NCC 070 527 31 31 
Anna Trane, Press och PR-chef 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se NCC: bildbank

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2013 en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda.