NCC AB

NCC värd för Sveriges första CEEQUAL assessors utbildning

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2012 08:49 CEST

NCC har sedan 2011 valt att titta närmare på CEEQUAL eftersom det, till skillnad från bostadssidan, hittills har saknats ett klassningssystem för våra många mark- och anläggningsprojekt.

CEEQUAL är ett system som använts länge och fungerar bra i Storbritannien och det är än så länge det enda system som finns för att klassa just mark- och anläggningsprojekt.

Detta sammantaget gör att NCC ser att det är av stort intresse att utvärdera Ceequal.

NCC:s projektet “E4 Rotebro” kommer att i samverkan med Trafikverket agera som pilotprojekt i utvärderingen av Ceequal som miljöklassningssystem för mark- och anläggningsprojekt.

Projektet är en rivning och nybyggnation av en bro på E4:an, ett omfattande projekt som ger oss möjlighet att utvärdera de flesta av frågorna i manualen. Pilotprojektet startade hösten 2011 och kommer att pågå hela projekttiden fram till 2014/2015.

Mer om projektet "E4 Rotebro"

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.