Framfab AB

NCC valde Framfab för satsning på effektivare underhåll av webbsajter

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 11:07 CEST

Framfab har precis levererat resultatet av uppdraget för NCC Communication att genomlysa avdelningens processer med syfte att effektivisera byggföretagets förvaltning av webbsajter.

NCC använder Internet som marknadskanal på bred front eftersom de anser att det är lika viktig att kommunicera varumärket och erbjudanden med samma eftertanke på Internet som i andra marknadskanaler. För att säkerställa det har NCC en intern avdelning, NCC Communication, som löpande sköter uppdatering och vidareutveckling av NCCs webbsajter. Framfabs uppdrag var att hitta möjligheter för NCC Communication att bli än effektivare i sitt förvaltningsarbete.

- NCC fortsätter den lyckade satsningen på Internet som en del i marknadsmixen på alla våra marknader. Framfabs arbete utgör ett viktigt steg för att få en större hävstång av arbetet med marknadskanalen Internet, säger Markus Müller, Projektledare på NCC Communication.

I uppdraget som Framfab genomfört har NCC Communications processer genomlysts med syfte att effektivisera byggföretagets förvalting av webbsajter, genom att lokalisera en rad olika förbättringsmöjligheter. Uppdraget har resulterat i en tydlig rapport med väl avvägda rekommendationer kopplade till en implemeteringsplan.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Nilsson, Kundansvarig, Framfab Göteborg
+46 709 73 85 12, peter.nilsson@framfab.se

Markus Müller, Projektledare, NCC Communication
+46 8 585 515 26, markus.muller@ncc.se

Tobias Bülow, Informationschef, Framfab AB
+46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se

Om Framfab:
Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg´s, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com

Om NCC:
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda. För mer information besök www.ncc.se

Framfab AB (publ)
Holländarg. 20, Box 5496
SE – 114 84 Stockholm
Sweden
Phone: +46 8 41 00 10 00
Fax: +46 8 20 28 08
Registered Office: Stockholm
Corporate Identity No.: 556528 6886

www.framfab.com