NCC AB

NCC varslar 195 personer i Stockholm om uppsägning

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 09:03 CEST

Nedgången inom Stockholms kontors- och bostadsmarknad leder till att NCC Construction Sverige varslar 150 yrkesarbetare och 45 tjänstemän om uppsägning.

I dag arbetar cirka 1 100 personer inom NCCs verksamhet för hus- och bostadsbyggande i Stockholmsområdet.

Marknaden för nyproduktion av kontor och bostäder viker, samtidigt som flera av NCCs egna stora projekt, till exempel kontorsprojekten Kista Science Tower och Frösunda samt bostadsprojekten i Hammarby sjöstad, blir färdiga till i början av 2004.

I slutet av augusti fastställs, efter fackliga förhandlingar, antalet anställda som sägs upp.

- Det är framför allt kontorsmarknaden i Stockholm som är mycket svag, men även igångsättning av bostäder i egen regi skjuts fram i tiden på grund av minskad efterfrågan. De uppdragsförfrågningarna vi får i dag är både färre till antalet och av mindre storlek. Vår bedömning är att lågkonjunkturen i byggsektorn i Stockholmsområdet tidigast når botten under 2004, säger Olle Wärvik, chef för region Hus Stockholm/Mälardalen.


Ytterligare information:
Olle Wärvik, regionchef NCC Construction Sverige AB, region Hus Stockholm/Mälardalen, tel 08 585 521 24 eller 070 771 54 00
Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500
Lars Liljegren, informationschef NCC Construction Sverige AB, tel 08 585 519 51 eller 070 640 46 49

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.