Huddinge kommun - politik

NCC vinner markanvisning vid Solhagaparken

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 14:23 CET

Huddinge kommun utlyste under hösten en markanvisningstävling för bostäder vid Solhagaparken i Masmo. Förutsättningen var att exploatören ska genomföra projektet i enlighet med den färdiga detaljplanen. Högst anbud lades av NCC Sverige AB och på Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari väntas beslut tas om avtal för markanvisningen samtidigt som detaljplanen antas.

– Detta innebär att det kan byggas ca 130 nya bostäder, en ny matbutik och att förskolan kan få permanent bygglov och byggas ut. Dessutom ger det kommunen en intäkt på dryga 70 miljoner kronor att investera i nya skolor, förskolor och annan viktig kommunal service, säger Malin Danielsson (L).

Totalt kom 11 anbud in och det högsta anbudet (80 430 000kr) som lades av NCC Sverige AB vann. Detaljplanen möjliggör, förutom ca 130 bostäder, även en tillbyggnad av förskolan och nyetablering av en matbutik.

– Det känns mycket bra att projekt nu blir av. Det behövs fler bostäder i Masmo och att det nu blir bostadsrätter gör att vi får en bättre blandning av upplåtelseformer i området, säger Malin Danielsson (L).


För mer information:

Malin Danielsson (L)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor
08-535 301 83
malin.danielsson@huddinge.se

Nicholas Nikander (L)
Politisk sekreterare
08-535 301 59
nicholas.nikander@huddinge.se