NCC AB

NCCs snösmältning vinner innovationspris

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2013 11:24 CEST

NCC i Norge har vunnit den norska byggnäringens innovationspris för sin snösmältningsanläggning SS ”Terje”. Anläggningen smälter bort snö på gatorna i Oslo på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

– Det är en ära för NCC att få ta emot detta innovationspris. Vi bidrar till en bättre miljö i Oslo med vår snösmältningsanläggning och får samtidigt effektivt bort snö från gatorna, säger överingenjör Terje Myrhaug, NCC Norge som utvecklat anläggningen tillsammans med norska forskare.

Anläggningen tar hand om problemen förenad med snö och SS ”Terje” har ensam kapacitet att smälta bort snön från gatorna i Oslo under en vinter. SS ”Terje” som snart börjar sin tredje säsong i Oslo kan smälta och rena cirka 500 kubikmeter snö i timmen. Men när en ny anläggning byggs, konstrueras den för att möta de lokala kapacitetsbehoven som finns.

Priset delas ut till ett företag, organisation, myndighet eller person som har gjort en särskild insats i form av innovation som rör processer, produkter eller tjänster samt innovation och värdeskapande till nytta för samhället och byggbranschen.

Juryn konstaterar:
"Vinnaren stärker norsk byggtradition. Innovationen är genial och mycket energismart. Den svarar mot tuffa miljökrav både nationellt och lokalt och den är samtidigt effektiv, minskar transportbehovet och möjliggör återanvändning av material. Anläggningen minskar årliga utsläpp av CO2 och damm från hundratals ton snö, och utnyttjar också den stora mängd energi som finns naturligt i havsvatten. Innovationen har fått stor uppmärksamhet utomlands ."
 
Snön smälts genom att lastbilar tippar snö på en pråm, snön går sedan igenom ett flertal processer för att krossas och smältas med hjälp av havsvattnet. Stora föremål, grus och sopor tas om hand och olja och tungmetaller avlägsnas. Slutligen passerar det nu smälta vattnet det sista filtret där de finaste partiklarna fastnar och ut kommer rent vatten.

– Med den här tekniken tippas inte förorenad snö ut i vattnet, behovet av snödeponier minskar signifikant, snöhanteringen underlättas och transporterna minskar. Utvecklingen av snöanläggningen ligger helt i linje med vår ambition att vara ledande inom hållbarhet, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press . NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Säll, marknadschef NCC Roads +46 702 45 79 06
Terje Myrhaug, ingenjör NCC Norge +47 918 39 694
Terje Stachnik Hansen, kommunikationschef NCC Construction Norge +47 992 16 785
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se , NCC: bildbank

NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar. NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.