NCG Group

NCG Group’s partner iStone abc AS befäster sin position som marknadsledare i den norska marknaden med många nya kunder

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2013 10:00 CET

NCG Group har sedan flera år ett strategiskt samarbete med iStone abc mot livsmedelindustrin. iStone abc’s prisbelönade koncept iStone Food fortsätter sin tillväxt i marknaden med full styrka. Den nya generationen av anskaffnings- och efterfrågeprognoser bygger i sin helhet på Bizview.  

Försäljningsdirektör Geir Elvestad i iStone abc uttalar att kontroll över prognoser är ett av de centrala områdena, för producerande företag och handelshus inom livsmedelsindustrin, för och kunna optimalisera konkurrenskraft och lönsamhet.  Genom och bygga sina koncept runt Dynamics AX från Microsoft och Bizview från NCG Group har vi möjlighet att erbjuda denna marknad lösningar i världsklass, uttalar Elvestad.

NCG Group har glädjen att välkomna många nya kunder från iStone abc in i Bizview familjen, Norrek, www.norrek.no, Matmegleren, www.matmagleren.no, Alimenta, www.alimenta.no, är några exempel på företag som alla har en mycket stark position inom sina områden och som har valt lösningar från iStone abc.

För mer information kontakta: geir.elvestad@istone.no eller henning.mork@ncg-group.com.

Om BizView och NCG Group

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av NCG Group med kontor i Stockholm och Oslo, samt systemutveckling i Skellefteå. NCG Group har drygt 500 kunder där över 1000 företag använder våra lösningar.

För mer information se www.ncg-group.com

Om iStone abc

Vi levererar kundanpassade informationslösningar till livsmedelsindustrin och unika informationslösningar till verksamheter med krävande behov av informations- och varulogistik. Våra lösningar stöder och övervakar alla affärsprocesser i en verksamhet. Till exempel, de värdeskapande processerna inom marknadsföring, försäljning, order, lager, expedition, distribution, tillverkning och leverans samt processer i stödfunktioner såsom ekonomi, finansiering, lön och mänskliga resurser. Vår mission är att skapa och leverera informationslösningar till verksamheter som ser fördelarna med att använda modern informationsteknologi för att optimera den logistiska effektiviteten, stärka dokumenterad produkt- och processkvalitet och inte minst övervaka och styra den egna verksamheten.

För mer information se www.abc-group.no