Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

NCK lanserar kunskapsbank om våld i nära relationer

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 17:06 CEST

Nu blir det lättare att hitta information och forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet lanserar onsdagen den 15 september en internetbaserad kunskapsbank. Där kan personal inom exempelvis hälso- och sjukvården, rättsväsendet och socialtjänsten på ett lättillgängligt och överskådligt sätt ta del av bland annat aktuell forskning och rapporter från 16 nationella myndigheter.

- För att kunna förändra något i samhället måste man göra det tillsammans. Jag är väldigt stolt över att så många myndigheter har valt att samverka med oss i detta omfattande projekt, säger NCK:s föreståndare professor Gun Heimer.

NCK:s kunskapsbank samlar en stor mängd information om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Förutom myndighetspublikationer i fulltext innehåller kunskapsbanken ett 60-tal nyskrivna guider till olika ämnesområden, presentationer av ett stort antal forskare och forskningsprojekt samt en söktjänst som är kopplad till databaserna Libris och Swepub. I projektet har NCK samarbetat med Uppsala universitets enhet för IT och inköp, som har utvecklat de tekniska lösningarna. Kunskapsbanken är kostnadsfri att använda och tillgänglig via NCK:s webbplats, www.nck.uu.se.

NCK:s kunskapsbank vänder sig första hand till dem som arbetar med våldsutsatta personer, exempelvis inom kommuner, rättsväsendet och hälso- och sjukvården, men materialet är tillgängligt för alla. Innehållet i kunskapsbanken kommer att uppdateras och förändras i takt med att ny kunskap och forskning publiceras.

- Vi hoppas att NCK:s kunskapsbank ska bli en naturlig ingång för alla som söker information om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ska vara en länk mellan forskare och praktiker, säger Ann-Marie Tung Hermelin, chef för NCK:s enhet för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov.

Invigning
NCK:s kunskapsbank invigs i samband med ett seminarium onsdag 15 september. Representanter från medier är välkomna.

Dag: Onsdag 15 september
Tid: Kl. 14.00 – 15.30
Plats: Nationellt centrum för kvinnofrid, Akademiska sjukhuset, ingång 17, 1 trappa

Presskontakt:
Klara Johansson, informatör NCK
e-post: klara.johansson@nck.uu.se, telefon: 0701-67 92 99


Följande myndigheter är representerade i NCK:s kunskapsbank:

Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Domstolsverket
Kriminalvården
Nationellt centrum för kvinnofrid
Rikspolisstyrelsen
Rättsmedicinalverket
Sveriges kommuner och landsting
Statens kriminaltekniska laboratorium
Skolverket
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Migrationsverket
Ungdomsstyrelsen
Åklagarmyndigheten
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på uppdrag av regeringen med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. NCK:s patientmottagning på Akademiska sjukhuset tar emot kvinnor som har utsatts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. NCK driver också Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga. Läs mer om NCK >