Socialdemokraterna i Uppsala

Neddragningar hotar kvinnofridsarbetet

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 12:06 CEST

Nu hotas kvinnofridsarbetet hos Uppsala Kvinnojour och Uppsala Stadsmission. Anledningen är ändrade prioriteringar från Socialstyrelsen och därmed riskerar delar av de resurser som idag garanterar kvinnofridsarbetet i Uppsala att gå förlorade.

Kommunen har nu att ta ställning till om man ska gå in och säkra finansieringen själv. Förslaget till nämnden för hälsa och omsorg (NHO) är  att kommunen enbart ska täcka upp en del av neddragningarna vilket kommer få konsekvenser.

Socialdemokraterna är kritiska mot förslaget och vill värna det goda samarbete för kvinnofrid som idag finns mellan kommunen och den ideella sektorn.

– Det ideella engagemanget och det arbete dessa organisationer lägger ner är oerhört viktigt och kompletterar kommunens kvinnofridsarbete på ett bra sätt. Att kommunen nu istället ska konkurrera ut ideell sektor är inte acceptabelt, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S).

– Trots att många söker sig till kommunens resurscentrum Nexus har trycket på Uppsala kvinnojour snarare ökat. Om Uppsala ska leva upp till målet att vara nationellt ledande inom kvinnofrid måste man våga värna det ideella engagemanget, sida vid sida om kommunens arbete, säger socialdemokraternas gruppledare i nämnden för hälsa och omsorg Eva Christiernin (S).

Kontakt:
Marlene Burwick, kommunalråd
Mobil 076-761 83 66
Eva Christiernin, gruppledare i nämnden för hälsa och omsorg
Mobil 070-438 88 35