Nederman

Nederman erhåller ny stororder från dansk vindkraftsindustri

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 14:01 CEST

Ordern värd 16 miljoner kronor

Nederman Danmark har fått ytterligare en order från Vestas Head Quarter i Danmark på
MSEK 16.
Ordern omfattar Nedermans systemlösningar för hantering av slipdamm vid bearbetning av kompositmaterial.

Systemen ingår som en del av en mycket omfattande utbyggnad av en befintlig Vestas anläggning för vindkraftsvingar i Tianjin, Kina.

Systemen ska vara färdiginstallerade under september månad. Nederman Danmark kommer
att ansvara för installationsarbetet.

För mer information kontakta:
Sven Kristensson, VD för Nederman. Tel 042-188700, e-mail: sven.kristensson@nederman.se
Anders Agering, CFO Nederman. Tel. 042-188700, e-mail: anders.agering@nederman.se


Faktaruta
Nederman, ett världsledande företag inom miljöteknik, utvecklar, producerar och marknadsför egna produkter och system för utsug av damm, rök, bilavgaser samt utrustning för industriell rengöring. Nederman producerar och säljer även ett omfattande program av slang- och kabelupprullare.

Företagets åtagande till kund omfattar allt från förstudier och projektering till installation, driftsättning och service.

Nedermans produkter och system marknadsförs via egna dotterbolag i 25 länder samt agenter och distributörer i mer än 50 länder.

Koncernen, som börsintroducerades under våren 2007 på Nasdaq OMX Stockholm,
har drygt 700 anställda.

För mer information om Nedermangruppen: www.nederman.com
Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg
Organisationsnummer 556576-4205