Your professional reputation

Nedgångssäkra din karriär i tider av ekonomisk oro.

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2012 11:31 CEST

Vi möter idag ständigt orostecken i vår omvärld kring ekonomi, euron och börsen och självklart så kommer detta att påverka utrymmet och sättet vi behöver agera på. Konkurrensen hårdnar och vi bör sticka ut på nya sätt för att bli valda för attraktiva uppdrag eller jobb.

Vad kan man då göra för att nedgångssäkra sin karriär? Det första är att inse att din bakgrund i form av en utbildning idag är reducerat till att vara ett minimikrav för vissa jobb. Forskare på arbetslivsfrågor i Sverige har till och med dristat sig att säga att: ”Idag är det så många som är välutbildade att det är svårt att sticka ut på den fronten. Personliga egenskaper kan då till och med bli viktigare än till exempel en examen från Handelshögskolan"

Självklart är det kombinationen som är avgörande. Och hur drastiskt detta uttalande än må vara så är det här du hittar nyckeln till hur du kan nedgångssäkra din karriär - det är helt andra kompetenser som är avgörande. Och i detta ligger både vår svaga sida och våra stora möjligheter. Vi är inte bra på att känna till och trovärdigt presentera denna vår avgörande kompetens. Eric Schmidt, styrelseordförande i Google så för ett tag sedan: "Det vi är sämst på är att se oss själva och våra styrkor som andra ser dem".

Vi ser hur man klarar detta genom att på ett adekvat sätt ta reda på sitt professionella rykte. Med den erfarenhet vi har idag efter att ha arbetat med snart 800 personer, så kan vi med ödmjukhet och glädje se hur många som på detta sätt får de attraktiv uppdragen och jobben.

 ”There is no way to put a price on your professional reputation, its value to you is priceless”

Läs mer om dett spännande ämne på http://perfrykman.com