Your professional reputation

Nedgångssäkra din konsultkompetens

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 09:00 CEST

Vågen av uppsägningar sveper över oss och vi befinner oss i en tid av ekonomisk oro, inte minst i Europa. AstraZeneca gör stora uppsägningar och nu senast är det Sony i Lund. Det man plockar bort först är konsulter, man är i en väldigt utsatt situation och konkurrensen på marknaden blir allt hårdare. Som konsult kommer du i ökad utsträckning att behöva bli attraktiv, sticka ut och bli top of mind för olika uppdrag. Och allt detta behöver du egentligen göra innan det behövs.

Konsulter med ett starkt professionellt rykte överlever svåra tider och idag cirkulerar allt kring begreppet reputation - ditt rykte. Många marknadsför sig fortfarande med sin traditionella konsultkompetens baserat på utbildning, experts och erfarenhet. Men hur relevant är detta egentligen idag? Den riktigt spännande, trovärdiga och avgörande kompetensen är din upplevda expertis, unika kvaliteter, talanger och faktorer som din passion, ambition, förmåga att inspirera och inte minst din trovärdighet. Det är detta som skapar ditt professionella rykte och som ger dig uppdragen.

Tyvärr är de flesta konsulter som vi möter idag totalt omedvetna om hur deras professionella rykte ser ut - och det är ändå detta som avgör. Det är också väldigt svårt att utveckla sitt professionella rykte om man inte vet hur det ser ut, då klistrar vi på något som inte är genuint och äkta. Istället konkurrerar vi på en arena där alla andra finns, när vi istället skulle kunna höja oss till en spännande nivå där vi i ökad utsträckning kan matcha det som en uppdragsgivare letar efter.

 ”There is no way to put a price on your professional reputation, its value to you is priceless”

Läs mer om dett spännande ämne på http://perfrykman.com