World Class

Nedjustering av resultatet i samband med publiceringen av årsredovisningen för World Class Seagull International (Publ)

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 20:21 CEST

- Ett redovisningsfel har upptäckts i samband med att ett nytt koncernredovisningssystem införts. 

Under slutfasen av bokslutsprocessen februari till och med april -09 samt vid slutrevision med Ernst&Young har justeringar gjorts för World Class-koncernen avseende mellanhavanden i Östeuropabolagen, vilket vid slutrevisionen påverkar bolagets resultat negativt avseende -08 med 6 mkr. (EBIT.) 

Samtidigt som styrelsen fattade beslut att påbörja arbetet med att lista World Class Seagull International (publ) på First North under 2008 fattades även beslut att vidta en  rad åtgärder för att stärka koncernens ekonomistyrning.  En ny finanschef rekryterades december 2007, byte och implementering av ett nytt koncernredovisningssystem påbörjades kort därefter. World Class International har under året även genomgått ett byte av revisor.

Nya rutiner för avstämning av interna mellanhavande mellan dotterbolagen och moderbolag har medfört att tidigare  ackumulerade eftersläpningar vid konteringen av operativa kostnader och intäkter uppdagats. Dessa rutiner har i samband med årsrevisionen identifierats och uppdaterats i enlighet med World Class revisorers rekommendationer.  Omsättningen för World Class Seagull International (publ) har i och med detta ökat till 158 mkr mot tidigare redovisat 155 mkr och nettoresultatet fastställts till - 12.2 mkr mot tidigare redovisat - 3.5 mkr. 

- Då bolaget nu har genomlysts fullständigt tillsammans med våra revisorer Ernst&Young avseende sitt första år som börsbolag är det med tillfredsställelse vi överlämnar resultatet -08 för att fullt, fortsatt fokusera på 2009 och vidare, säger Ulf Bengtsson, VD för World Class International. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets kontor from 30 april.  

För ytterligare information kontakta:
Ulf Bengtsson, VD World Class International
Tel. +46 705119014
ulf@worldclass.se                                                                                  

World Class Certified Adviser på First North är:
Eyer Fondkommission AB, tel: 031-761 22 30 

Om World Class Seagull International AB:
World Class Seagull International AB är en internationell koncern med 42 hälso- och rekreationsanläggningar i elva länder. Affärsidén går ut på att lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Den prioriterade marknaden för en framtida expansion är Östeuropa där bolaget är marknadsledande. Koncernen omsatte år 2008 cirka 172 mkr vid de egna anläggningarna. World Class-koncernen sysselsätter över 1 000 personer och listades på NASDAQ-OMX First North våren 2008.

www.worldclass.se