Västerbottens museum

Nedläggningshot oroar länsmuseum

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 14:27 CEST

Västerbottens museum reagerar på nedläggningshotet av DAUM, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. I en skrivelse till bland andra Kulturdepartementet ställer man frågan hur de samiska kulturarven ska kunna fortsätta dokumenteras på ett tillfredsställande sätt och hur det omfattande samarbetet med länsmuseet ska skötas framgent. Läs uttalandet i sin helhet i bifogat dokument.


Västerbottens museum samlar, vårdar och visar delar av Västerbottens breda kulturarv. Våra profilområden är dokumentärfoto med unika bildsamlingar av Sune Jonsson och Bertil Ekholtz m fl, samt berättande – vi uppmuntrar och inspirerar att traditionen med muntligt berättande ska leva vidare. Museet finns i Umeå och här avlöser aktuella utställningar varandra. Här finns också världens äldsta skida!