Stockholms Läns Landsting

Nedlagd Djurgårdstrafik blir dyrt för landstinget (fp)

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 16:15 CET

Waxholmsbolaget måste överlåta driften på Djurgårdstrafiken till en entreprenör om bolaget inte klarar att få ordning på ekonomin. Det menar folkpartisterna Maria Wallhager, landstingsråd i opposition och 2:e vice ordförande i SL och Andres Käärik, ledamot i Stockholms läns landsting. En entreprenör skulle omedelbart börja marknadsföra färjetrafiken med de klassiska Djurgårdsfärjorna och färjornas historia. Skulle färjetrafiken läggas ner, tvingas SL sätta in betydligt fler bussar till Djurgården. Dessa nya bussar kostar många gånger mera än besparingen från den föreslagna nedläggningen.

-Waxholmsbolagets linje till Nybroplan utnyttjas årligen av 220.000 passagerare. Det finns inga möjligheter att klara detta med befintlig kapacitet på SL:s bussar. Under turistmånaderna är situationen för resenärer med barnvagnar redan nu många gånger närmast hopplös, säger Maria Wallhager, landstingsråd i opposition (fp).
-På onsdag tar Waxholmsbolagets styrelse ställning till bolagsledningens förslag att lägga ner färjelinjen Nybroplan – Allmänna gränd. Genom nedläggningen hoppas Waxholmsbolaget spara en miljon. Samtidigt är årskostnaden för en ny buss ca en miljon och det räcker knappast med en extra buss för att klara nästan en kvarts miljon nya busspassagerare per år, konstaterar Andres Käärik, landstingsledamot (fp).

-Landstinget bör i stället pröva om en privat entreprenör kan överta driften av Djurgårdsfärjorna till lägre kostnader. Färjorna är unika då funnits i hamntrafik i över 100 år på samma vatten, något som Waxholmsbolaget dessvärre helt struntat i att marknadsföra, fortsätter Wallhager.

-Genom att överlåta Djurgårdstrafiken till en privat entreprenör skulle oersättliga kulturhistoriska värden räddas, samtidigt som landstingets ekonomi skulle förbättras, avslutar Käärik.

För mer information:
Hedvig Andersson
070-737 41 72