Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

Nedräkning inför partiledardebatt om barn inleddes idag

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 21:56 CEST

Nu startar kampanjen Kraftsamling för barnen sin nedräkning inför det kommande riksdagsvalet. Partiledarna har kallats till en debatt om enbart barnfrågor som kommer att hållas den 19 augusti 2010. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) är en av organisationerna bakom kampanjen som syftar till att sätta fokus på barnfrågorna inför valet nästa år.

Många barn i Sverige lever under svåra förhållanden och i utanförskap. Detta gäller inte minst barn som har funktionsnedsättningar. En undersökning som RBU har genomfört visar att vart tredje barn med funktionsnedsättning inte får det stöd han eller hon behöver. Barnen behöver stöd nu och har inte tid att vänta. Det är därför mycket viktigt att frågor som rör barn får en framskjuten plats i den kommande valrörelsen.

Med 482 kvar till partiledardebatten hölls idag en hearing med riksdagens tvärpolitiska barngrupp på Kulturhuset i Stockholm. RBU:s förbundsordförande Agnetha Mbuyamba var på plats i Kulturhuset:

-Det är glädjande att se engagemanget hos de politiker som är här idag. Nu gäller det att dessa viktiga frågor också kommer i fokus i den dagliga politiska debatten. Vi ser fram emot en partiledardebatt om barnfrågor i augusti 2010.

Läs mer om kampanjen på www.kraftsamlingforbarnen.nu.