Billerud AB

Nedsättning av aktiekapital

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 14:27 CEST

Bolagsstämman i Billerud AB beslutade den 6 maj 2003 om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av 4 831 000 förvärvade aktier. Denna nedsättning har nu genomförts. Aktiekapitalet uppgår efter nedsättningen till SEK 723 874 975 fördelat på 57.909.998 aktier om nominellt SEK 12,50.

Aktiefördelningen den 22 september 2003 är som följer:

Registrerat antal aktier 57 909 998
Återköpta aktier i eget förvar 1 443 000
Aktier på marknaden 56 466 998
Konvertibelt skuldebrev (vid full konvertering) 268 047
Aktier på marknaden (efter full konvertering) 56 735 045

Stockholm den 22 september 2003
Billerud AB (publ)

Bert Östlund
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 518 2757
Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 07 eller 070 217 5225

Ytterligare information om Billerud finns på bolagets hemsida www.billerud.com.