Billerud AB

Nedsättning av aktiekapital

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 10:40 CEST

Bolagsstämman i Billerud AB beslutade den 5 maj 2004 om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av 4 657 000 förvärvade aktier. Denna nedsättning har nu genomförts. Aktiekapitalet uppgår efter nedsättningen till SEK 665 662 475 fördelat på 53 252 998 aktier om nominellt SEK 12,50.

Aktiefördelningen den 8 oktober 2004 som följer:

Registrerat antal aktier 53 252 998

Återköpta aktier i eget förvar 1 133 000

Aktier på marknaden 52 119 998

Konvertibelt skuldebrev (vid full konvertering) 268 047
Aktier på marknaden (efter full konvertering) 52 388 045


Stockholm den 8 oktober 2004
Billerud AB (publ)

Bert Östlund
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00

Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 07 eller 070 217 5225

Ytterligare information om Billerud finns på bolagets hemsida www.billerud.com.