XPonCard Group AB

Nedsättning av aktiekapitalet

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 13:47 CEST

Tingsrätten lämnar XPonCard Group AB tillstånd att nedsätta aktiekapitalet samt att registera detta hos PRV.

På bolagsstämman den 15 maj 2003 beslutades om nedsättning av aktiekapitalet med 300.000 kronor genom indragning av 300.000 aktier att avsättas till bolagets fria egna kapital under beteckningen Fri fond.

Aktierna har tidigare återköpts av bolaget i enlighet med mandat från tidigare bolagsstämma.

Efter nedsättningen uppgår antalet aktier till 2.951.667.

För ytterligare information kontakta:
Flemming Breinholt, Koncernchef, tel. 08 658 7550