Miljöpartiet i Uppsala län

Nedskärningar i gymnasieskolan 2010, Uppsala kommun

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 19:36 CET

Vid Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens möte under onsdagen var den rödgröna oppositionen och alliansen oeniga om gymnasiebudgeten. Oppositionen ville utöka budgeten med 10 Mkr, förslaget avslogs. Nytt ersättningssystem skärper konkurrensen mellan gymnasieskolorna 2010.Den rödgröna oppositionen ville utöka gymnasiebudgeten med totalt 10 Mkr. Grundstödet skulle utökas med 5 Mkr från 806 Mkr till 811 Mkr. Dessa pengar fördelas till respektive skolan efter antal elever och vilken utbildning eleverna går. Oppositionen ville även utöka strukturstödet (stödet riktas till skolor efter elevernas sociala faktorer) med 15 procent från 33 Mkr till 38 Mkr. Samtliga pengar tas från nämndens ofördelade medel, vilket är cirka 15 Mkr.

 

- Utökat strukturstöd skulle ge gymnasieskolorna bättre förutsättningar att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Den kommunala gymnasieskolan räknar med att göra nedskärningar med cirka 10 - 12 Mkr nästa år. Ofta drabbas då elever i behov av särskilt stöd hårt eftersom skola inte längre har råd med extra personal. Även det rödgröna förslaget leder till nedskärningar under 2010, säger Jonas Åsenius MP-politiker i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Från 2010 får alla gymnasieskolor i Uppsala kommun ersättning i form av en elevpeng. Ersättningssystemet kommer att skärpa konkurrensen om eleverna ytterligare inför höstterminen 2010. Risken att skolor drabbas av en negativ spiral, få elever ställer krav på ytterligare nedskärningar, är uppenbar. Antalet gymnasieelever kommer enligt demografiska rapporter att fortsätta att minska till år 2015, säger Jonas Åsenius.

 

FÖR VIDARE INFORMATION:

Jonas Åsenius (MP) 070 – 628 07 26

Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamot i Uppsala kommunfullmäktige