DIK-förbundet

Nedskärningar på skolbiblioteken måste stoppas!

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 10:06 CEST

Hälften av kommunerna aviserar nedskärningar på skolbibliotek i år eller nästa år. I mer än hälften av kommunerna är läget för skolbiblioteken sämre idag än det var hösten 2008. Endast 17 procent svarade att det har förbättrats.

Det visar en helt ny undersökning som bygger på uppgifter från DIKs kommunala ombud. Undersökningen redovisades i en debattartikel av DIKs förbundsordförande Karin Åström Iko i Sydsvenskan den 11 juli.

Uppgifterna är oroande. Läget var nämligen redan hösten 2008 rejält bekymmersamt. Kulturrådet undersökte då skolbiblioteken. Det visade sig att 56 procent av landets skolor saknade skolbibliotek med rimligt öppethållande och bemanning. Endast 44 procent av grundskolorna hade ett skolbibliotek bemannat sex timmar eller mer i veckan. Jämfört med 2002, visade Kulturrådet att andelen skolor med skolbibliotek hade minskat.

Utbildningsminister Jan Björklund måste nu ta till krafttag för att stoppa nedskärningar och skärpa kraven på skötseln av skolbiblioteken, säger Karin Åström Iko. Den förslagna nya skollagen måste skärpas genom att ställa upp kvalitetskriterier i form av krav på utbildad personal och tillgång till böcker och andra medier på skolbiblioteken. Regeringen måste ge ett tydligt uppdrag till Skolinspektionen att ställa krav, följa upp, utvärdera skolornas bibliotek och anslå statliga stimulanspengar för att få igång verksamheten i skolor där det inte fungerar idag.

Upplysningar:
Birgitta Rydell, Samhällspolitiska chef, 0733 66 24 50.
DIK - facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation