Stockholms universitets Studentkår

Nedslående resultat i studentrapport

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2006 16:21 CEST

I morgon onsdag presenterar SACO studentråd och studentkårerna vid
Stockholms, Uppsala och Umeå universitet den femte upplagan av rapporten
"Utbildning straffbart?". I rapporten kartlägger man de sociala
trygghetssystemen och studiemedelssystemet. Även i år är resultaten
nedslående.

- Politikerna talar om den öppna högskolan och livslångt lärande men de
skapar inte möjligheter till detta, menar Josefin Grankvist,
verksamhetsansvarig vid Stockholms universitets studentkår.

I rapporten kartläggs de ekonomiska svårigheter dagens studenter ställs
inför, bland annat dessa:

* Från början av 90-talet till idag har studenternas inkomstutveckling
stått stilla medan förvärvsarbetarnas har ökat med 30 procent.
* Studenter som har arbetat innan studierna har en vilande SGI
(sjukpenninggrundande inkomst) men den som studerar en enda vecka utan att
ta studiemedel från CSN förlorar sin SGI och får lägsta ersättning vid
sjukdom eller föräldraledighet.
* För den som avslutar sina studier och är i behov av
arbetslöshetsersättning är karenstiden tre månader.
* År 2003 räknades var femte student, 70~000 personer, som fattig enligt
Socialstyrelsen.
* För den som tjänar "för mycket" på extrajobb sänks både studiemedel och
bostadsbidrag. Inkomster under sommarmånaderna räknas in i detta vilket
gör att den som försörjer sig under sommaren riskerar att försämra sin
ekonomi under övriga månader.

I "Utbildning straffbart?" föreslås lösningar och förbättringsåtgärder för
alla problem som tas upp. Förhoppningen är att politikerna ska ta
problemen på allvar.

- Det går inte att bara satsa resurser på utbildningsplatser och inte på
studenterna. Om det blir för kostsamt att studera kommer
utbildningsplatserna att stå tomma, säger Josefin Grankvist.

Rapporten "Utbildning straffbart?" presenteras imorgon onsdag kl. 10-11 på
SACO:s kansli, Lilla Nygatan 14. Hela rapporten finns under morgondagen
tillgänglig via www.sus.su.se


För mer information, kontakta:
Josefin Grankvist, verksamhetsansvarig Stockholms universitets studentkår
08-674 62 19, 0736-15 54 53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stockholms universitets studentkår (SUS) är en intresseorganisation med
syfte att företräda sina 30~000 medlemmar som studerar vid Stockholms
universitet. SUS viktigaste uppgift är att garantera studenternas
inflytande över sin utbildning, men studentkåren har även ett stort ansvar
för den sociala delen av universitetslivet samt tillhandahåller ekonomisk
och rådgivande service för sina medlemmar. Läs mer om SUS verksamhet på
www.sus.su.se.