Stockholms stad

NEDTRAPPNING AV STADENS FÅGELMATNING I CENTRALA STOCKHOLM

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 13:10 CET

Stadsledningskontoret, Björn Jacobson, Telefon: 08-508 29 286, epost bjorn.jacobson@stadshuset.stockholm.se

Stockholms stads ordinarie matning av vilda fåglar vid Strömmen kommer att avslutas lördagen den 25 mars, en vecka tidigare än beslutat på grund av fågelinfluensan.

En successiv nedtrappning av matningen kommer att ske och den kommer också att flyttas ut mot Saltsjön i syfte att minimera kontakt mellan sjöfåglar och fågelarter inne i staden. Beslutet har fattats i samråd med Jordbruksverket.

Frågor besvaras av stadsledningskontorets samordningschef Björn Jacobson, tel 08-508 29 286.

Läs mer om fågelinfluensa
http://www.stockholm.se/fagelinfluensa