Nefab AB

Nefab fortsätter att växa

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 13:04 CEST

Nefab presenterar i dagens delårsrapport återigen en fakturerings- och resultatförbättring. Faktureringen ökade med 17% och vid omräkning till oförändrade valutakurser var ökningen 20% jämfört med föregående år. Resultatet efter finansnetto ökade med 16 Mkr till 91 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 22%.

Halvåret i sammandrag:
- Faktureringen uppgick till 1 059 Mkr (903), en ökning med 17%

- Resultatet efter finansiella poster ökade med 22% till 91 Mkr (75)

- Vinst per aktie uppgick till 2,49 kr (2,05)

- Fortsatt stark tillväxt i Kina

- Förvärv i Tyskland

- Prisökning på insatsmaterial leder till höjda kundpriser från 1 juli

- Nefabs resultat efter finansnetto bedöms för helåret hamna i intervallet 180 – 200 Mkr

”Andra kvartalet fortsatte starkt, precis som inledningen av året", säger Lars-Åke Rydh VD för Nefab. "Kina fortsätter att visa en positiv utveckling. Fabriken i Peking har nu tagits i drift och den utökade anläggningen i södra Kina tas i bruk under fjärde kvartalet”, fortsätter Rydh.

"Prisökningarna på insatsmaterial har lett till att vi tvingats höja priserna till våra kunder. Vi gör bedömningen att vi från 1 juli i stor utsträckning kunnat kompensera oss för prisökningen i absoluta tal. Däremot kan marginalerna i ett kortsiktigt perspektiv påverkas negativt”, säger Rydh.

”Efter att under en längre tid sökt lämpligt förvärvsalternativ i södra Tyskland har vi nu genom Günther Verpackungen skapat en plattform för fortsatt tillväxt i regionen”, avslutar Rydh.

En telefonkonferens kommer att hållas kl 13.30 idag – 16 augusti – där bolagets VD och CFO kommenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande i konferensen, ring 08-600 53 81 och ange koden 38 75 02.

För ytterligare information, kontakta VD Lars-Åke Rydh, +46-70-592 45 70,
e-post lars-ake.rydh@nefab.se, eller Finans- och Ekonomidirektör Anna Stålenbring,
+46-70-814 23 44, e-post anna.stalenbring@nefab.se

Jönköping, 2007-08-16


Lars-Åke Rydh
VD och Koncernchef

Fakta om Nefab

Nefab levererar kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner, inom främst telekom- och fordonsindustrin. Nefab har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Faktureringen uppgick för 2006 till 1,9 miljarder kr. Nefab-aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, i kategorin Mid Cap.