Stål- och Metallföreningen

Negativ trend för stålförsäljningen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 11:30 CET


Negativ trend för stålförsäljningen

Försäljningen av stål till den svenska marknaden visar en
fortsatt nedåtgående trend.

Under 2012 års fjärde kvartal minskade försäljningen av stål
och metall för tredje kvartalet i rad. Det visar Stål- och metallföreningens
kvartalsstatistik. Nedgången speglar den allmänt svaga konjunkturen i ekonomin.
Jämfört med samma period 2011 har försäljningen minskat med
5 procent baserat på en rullande 12-månadersstatistik.

Stål- och metallföreningen samlar de ledande leverantörerna
av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt levererar företagen
cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden. Detta motsvarar ett
marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är verkstads- och
byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och rör.

Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över
marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett index över
lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på
2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.


Bifogade filer

PDF-dokument