ChronTech Pharma AB

Negativa resultat från alfaHGA studien i Thailand leder till att Tripep fokuserar på ChronVac-C®

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 08:46 CEST

Resultatet av dubbel-blind studien av alfaHGA visar ingen signifikant sänkning
av patienternas HIV-nivåer i serum.
"Vi är naturligtvis oerhört besvikna, inte minst för de människor som är
HIV-infekterade. En studierapport kommer att sammanställas men just nu är det
svårt att se en fortsättning av alfaHGA projektet. Vi fokuserar nu forskning och
resurser på sjukdomen Hepatit C och på vår läkemedelskandidat ChronVac-C®. Vi
står väl förberedda och jag ser följande styrkor i detta projekt:
· Tripep har fått förhandsbesked om att dess viktigaste USA-patent kommer att
träda ikraft idag
· Genom samarbetsavtalet med Inovio har Tripep löst hur ChronVac-C® skall ges
till människa
· Prekliniska studier (toxicitet/biodistribution etc) pågår sedan i februari och
kommer att vara klara under hösten
· Tripeps finansiella resurser gör att vi kan ta projektet genom en Fas I studie
som beräknas starta runt årsskiftet
Så trots dagens dystra besked finns det anledning att se framtiden an med
tillförsikt", säger Tripeps VD Jan Nilsson.
"Tripep är ett bolag med flera ben och jag delar Jans syn på framtiden", säger
Tripeps styrelseordförande Rolf L. Nordström.


Bolaget inbjuder till presskonferens kl 11 den 4 april 2006 på Svenska
Läkaresällskapet
Klara Ö. Kyrkogata. 10, 101 35 STOCKHOLM
För ytterligare information vänligen kontakta:

Rolf L. Nordström, styrelseordförande, Tripep AB
Tel: +44 20 7839 8686, mobil: +44 7776 137 400
E-mail: rolf.l.nordstrom@btinternet.com

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
E-mail: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
E-mail: anders.vahlne@ki.se