Arbetsmarknadsdepartementet

Negativt besked om arbetstid

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:16 CEST

Efter långa förhandlingar stod det i natt klart att rådet och Europaparlamentet inte kunde enas om ändringar i EU:s arbetstidsdirektiv. Förhandlingssammanbrottet innebär att de nuvarande arbetstidsreglerna kommer att fortsätta gälla.

- Det är mycket beklagligt att det inte gick att nå en uppgörelse, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i en kommentar. Sverige har varit drivande i förhandlingarna och framhållit att EU:s regler om jourtid och kompensationsledighet behöver ändras. Detta för att i större omfattning genom kollektivavtal kunna anpassas till arbetstagares och verksamheters olika behov.

Det var framförallt runt frågan om undantag från direktivets veckoarbetstidsbegränsning, den så kallade opt-out:en, som enighet inte kunde uppnås. Europaparlamentet kunde inte acceptera ändringar i reglerna om jourtid och kompensationsledighet utan att samtidigt avskaffa den undantagsmöjlighet från reglerna om veckoarbetstid som finns i det nuvarande direktivet.

Följden av nattens sammanbrott i förhandlingarna är att rådande problem gällande jourtid och kompensationsledighet kvarstår. Om och när en ny förhandling om ändringar i arbetstidsdirektivet kan påbörjas är nu i första hand en fråga för EU-kommissionen.


Kontakt:
Karolin A Johansson
Pressekreterare hos Sven Otto Littorin
08-405 22 11
076-116 97 59

Anna Bergsten
Politiskt sakkunnig
08-405 23 98