Riksdagen

Nej till att reglera sponsring i detalj

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 11:11 CEST

Sponsringen ska inte regleras i detalj. Däremot ska Skatteverket ge ut rekommendationer för hur sponsringen ska gå till. Den åsikten redovisar regeringen i en skrivelse som skatteutskottet ställt sig bakom. Regeringen har, på riksdagens begäran, undersökt om skattereglerna behöver bli tydligare i samband med att kultursponsringen blivit allt vanligare.

Genom kultursponsring vill företagen stärka sin image. Men i dagsläget kan det vara svårare att dra av kostnader för kultursponsring än för idrottssponsring. Det beror på att ett företag normalt måste kunna visa på att det finns en direkt koppling till den organisation det sponsrar. Det är lättare att visa på denna koppling under ett idrottsevenemang eftersom möjligheterna till att exponera sitt varumärke vid exempelvis idrottsarenor är bättre.

I dag är det förbjudet att dra av kostnader för gåvor. Om riksdagen inför särregler för sponsring kan det bli svårt att ha kvar denna regel eftersom det kan bli problem med att dra gränsen mellan gåva och sponsring, enligt regeringen och skatteutskottet. Skatteutskottet tycker liksom regeringen att det är bättre att vänta in de rekommendationer för sponsring som Skatteverket ska ge ut och avvakta utvecklingen av rättspraxis.

De borgerliga vill att reglerna ändras
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet vill att reglerna ändras för sponsring. I motioner från de borgerliga partierna finns krav på tydligare regler för att undvika svårigheter med att få igenom skatteavdrag för kultursponsring.

För mer information: Ring Jan-Eric Gutsjö, föredragande i skatteutskottet, på telefonnummer 08-786 42 92

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 27 oktober

Dokument: Regeringens skrivelse 2003/04:175 och skatteutskottets betänkande 2004/05:SkU6

Ingeborg Granlund
Informationssekreterare, tfn 08-786 57 38