Vänsterpartiet

Nej till datalagring!

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 11:39 CEST

Vid EU-nämndens möte i riksdagen fredagen den 7 oktober 2005 togs frågan om Lagring av trafikdata upp.

Bakgrunden är att Sveriges justitieminister Thomas Bodström har varit drivande kraft bakom ett förslag att EU-parlamentet ska anta en lagstiftning om omfattande datalagring.

I praktiken skulle alla telefonsamtal, från både fast telefon och mobil, alla SMS och all internettrafik kunna lagras under ännu ej fastslagen tid – och företagen skulle samla in och lagra dessa data.

Syftet sägs vara att motverka terrorism.

- Detta skulle innebära att företag åläggs att spara detaljerad information vem en person har ringt, varifrån, när och hur länge man talade. Likaså ska uppgifter om vilka hemsidor en person har besökt och hur länge man har varit uppkopplad sparas. Vänsterpartiet anser att detta är en svår kränkning av den personliga integriteten. I vårt moderna samhälle har praktiskt taget alla en unik personlig profil via telefon och internet, så denna övervakning skulle drabba i princip alla invånare, säger Sven-Erik Sjöstrand, riksdagsledamot (v), EU-nämnden.

- Den s.k. 29-gruppen som består av alla dataskyddsmyndigheter i EU, däribland den svenska Datainspektionen, ansåg att förslaget stred mot Europakonventionens artikel 8 om mänskliga rättigheter: ”Alla har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv sitt hem och sin korrespondens”. En bred majoritet i Europaparlamentet, däribland de flesta svenska ledamöterna, avslog också förslaget den 27 september 2005, säger Sven-Erik Sjöstrand.

- Samtidigt som frågan var under behandling av EU-parlamentet har dock parallella processer satts igång efter bombdåden i London i juli 2005. EU-kommissionen presenterade i september ett antiterrorismpaket där förslaget om datalagring återkommer. För att undkomma kritiken från parlamentet har frågan hastigt flyttats från första pelaren till tredje pelaren, där parlamentets inflytande är mindre.

- Syftet med den omfattande datalagringen sägs vara att motverka terrorism. Men hittills har ingen lyckats bevisa att datalagring är effektivt för att förhindra terrorism. Terrorism är i högsta grad en internationell företeelse. Organiserade brottslingar och terrorister kommer att kunna ta sig runt de komplicerade och dyra regleringar som föreslås genom att ringa, SMS:a och surfa via internationella vägar. Även IP-telefoni är lätt att dölja. Följden kan alltså bli att endast organiserade brottslingar och terrorister kan ha ett privatliv.

- Även om Vänsterpartiet självklart står bakom gemensamma strävanden att minska och hejda den internationella brottsligheten får denna strävan inte kränka demokrati och mänskliga rättigheter.

Vid fredagens möte i EU-nämnden framförde Sven-Erik Sjöstrand några frågor till justitieminister Thomas Bodström:

- Enligt förslaget är det företagen som ska samla in och spara trafikdata. När sådana uppgifter en gång har samlats in kommer de att vara oerhört värdefulla. Hur ska staten kunna garantera att företagen inte läcker? Eller att någon köper upp dessa lagrade uppgifter för att kartlägga våra liv?

- Normaltid för lagring ska vara 12 månader, men man nämner dispenser och undantag från 6 till 48 månader. Vad betyder detta, varför ska det behövas undantag och hur ska detta övervakas?

- Har ni en uppskattning av kostnaderna? Kommer operatörerna att få full kostnadsersättning eller blir det kunderna som får betala?

- Sveriges riksdag måste säga nej till förslaget på grunderna att det kränker integriteten, är ineffektivt, oerhört kostsamt och saknar proportioner, säger Sven-Erik Sjöstrand.

För mer info kontakta Sven-Erik Sjöstrand, riksdagsledamot (v), EU-nämnden, tel. 070-343 96 27

Rolf Olsson, riksdagsledamot (v), justitieutskottet tel. 08-786 46 50

Marielle Nakunzi, politiskt sakkunnig, tel. 070- 894 92 91

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se